”Enkle musikk-, lyd og improvisasjonsleker for barn, kurs 1” Kursets oppbygging Praktisk, konkret arbeide ved at vi "gjør" aktivitetene i praksis. Metodikken blir forklart underveis, viktige momenter blir poengtert Vi bruker ikke tid på skriving, alle får kompendium (gjelder ikke C-pakke) med beskrivelse og omtale av aktivitetene/metodikken til alt vi går gjennom. Sjangre vi arbeider med Lydleker Musikkleker Improvisasjonsleker Språktrening - Begrepsaktiviteter Innledning og avslutning av gruppesamling Metodiske momenter Generelt for alle aktiviteter. En viktig grunnlagstanke bak metodikken som presenteres, er at barna alltid skal føle seg trygge, sett og favnet. Ingen skal behøve å oppleve "ubehagelig eksponering". Vi skal bygge selvtillit og gi gode mestringsopplevelser! Aktivitetene og metodikken er bygd opp slik at vi helt slipper å fokusere på rett og galt, det blir rett! Velger vi de rette aktivitetene i forhold til gruppa vi arbeider med, skal vi også slippe å irettesette noen; kommer "pekefingeren" fram, da har vi tapt en liten smule. Dette arbeidet skal kunne gjennomføres med bare gode opplevelser for alle! Vi går gjennom momenter i forhold til denne tankegangen og hvordan det kan bli gjennomførbart. De fleste aktivitetene vi går gjennom har ingen sang, men kun verbale instruksjoner som blir presentert før aktiviteten tar til. Hvis barna er små eller språklig svake, eller hører dårlig, kan man instruere ved å vise. Vi går gjennom eksempler på dette. Ved bruk av enkelte aktiviteter kan vi i begynnelsen oppleve at strukturen i praksis blir litt mer uklar enn vi hadde tenkt oss. Dette er gjerne fordi barna kan være uvant med å forholde seg til en gitt struktur, "holde den" i hodet sitt og følge den. Vi går gjennom hvordan vi kan forholde seg til dette, og etterhvert få det til å fungere godt. Et viktig læringspotensiale hos barna her. Enkelte aktiviteter er "rammet inn" i en sang. Disse er stort sett "selvinstruerende", barna skjønner vanligvis umiddelbart hva som skal foregå. Her kommer vi inn på visse "tricks" for at alle skal være med fra starten, uten at vi behøver å gå veien om instruksjon. Et viktig poeng om vi har urolige barn i gruppa. Lydleker Ledelse: Instruksjon, som i noen tilfeller presenteres som en "eventyr-aktig" situasjon eller fortelling (ramme). Formål: Intens oppmerksomhets- og konsentrasjontrening. Trene på auditiv oppmerksomhets-,  diskriminerings-, identifiserings- evne og auditiv lokaliseringsevne. Trene på å innordne seg, og holde på, en gitt struktur, Elementer: Lytting, stemmelyder og andre egenproduserte lyder, bevegelse fritt i rommet. Lydlekene er lette å tilpasse etter barnegruppas alder og erfaring med stoffet. Lekene kan gjøres enkle (også forklaringene) og de kan videreutvikles i takt med barnas utvikling. Vi går gjennom eksempler på hvordan lydlekene kan forenkles/videreutvikles. Lydlekene er morsomme og skaper entusiasme og aktiv deltagelse. Noen av lekene krever at det ikke er for mye støy i nærheten, mens andre er (morsomt) støyende. Musikkleker Ledelse: Kort lettfattelig instruksjon, ingen sanger Formål: Ha det gøy med å lage musikk, med å spille på instrumenter, trene på å følge, ha oppmerksomhet på en leder (dirigent), øve på å legge forskjellig affektinivåer i spillingen, unngå prestasjonsangst knytta til "å spille". Elementer: Enkle rytmeinstrumenter, "kopper og kar" eller hjemmelagede instrumenter. Hva gjør man når alle barna har et instrument hver....? de vil jo spille! og de må få spille... Vi kan lede dem på en intuitiv måte som barna umiddelbart skjønner, helt uten at instruksjoner eller regler er avtalt på forhånd! .... og så tar vi det videre derfra.. Det er veldig enkelt, morsomt, og det blir aldri feil! Det er like mye en utforsking i instrumentene som at man spiller "noe" Her kan vi bruke alt som fins av forskjellig håndholdte percusjonsinstrumenter, altså rytmeinstrumenter som vi kan spille på spontant. Med "spontant" menes det at vi ikke behøver å "kunne noe" eller "øve" på noe. Man spiller bare det som en synes passer inn i den rammen som er etablert. Instrumentene kan like gjerne være "kopper og kar", noe man har laget sammen med barna, eller rytmeinstrumenter som er kjøpt. Improvisasjonsleker Ledelse: Aktivtene er rammet inn i en sang. Formål: La barna bli vant å eksponere seg for gruppa (oppleve at det er ok, til og med gøy), la dem bli vant til å bidra individuelt, samt å veksle mellom å lede og å bli ledet. Elementer: Temaene det improviseres over er ikke innen musikk, men bevegelser, lyder, øyeblikksuttrykk og sekvenser. Vi kan si at improvisasjon handler om kreativitet og idérikdom, om å eksperimentere og utfolde seg. Men så enkelt er det ikke! Det kan være vanskelig å improvisere; bare ordet "improvisasjon" kan føre til full "tankestans" og en fullkommen mangel på idéer..... og ubehagsfølelse ved å stå i fokus uten å kunne bidra....... Derfor er det viktig at vi nærmer oss temaet forsiktig så ingen føler seg utsatt. Temaet det skal improviseres over må også være noe som er nært og kjent for barna. Videre er det nødvendig at de har noen bilder eller eksempler i hodet som sier noe om hvilke muligheter som finnes innen temaet. Her finnes det temaer hvor barna umiddelbart har masse ideer, og med fryd uttrykker dem innen den strukturen som aktiviteten legger opp til, selv om de skulle være uvant med formen. Improvisasjon handler altså om å se eksempler, samle idéer, velge ut idéer, og etterhvert bli i stand til å lage helt nye ideer ut fra egen kjennskap til temaet. (Til akkompagnement: bruk gjerne en håndtromme som du spiller spontant på. Spiller du gitar eller piano, bruk gjerne det. Dere kan også være to, og dele på rollene) (for dem som spiller selv, det står en melodilinje samt (enkle) akkorder i kompendiet, og melodiene er spilt inn på CD-en) Språktrening - Begrepsaktiviteter Ledelse: Aktivtene er rammet inn i en sang. Formål:  Språklig trening på en svært motiverende måte, fjerner fokus fra at det er trening. Elementer: Språket vårt, rommet vi er i og gjenstander vi flytter på eller barn som gjør ting innen aktivitetens ramme som vi kan benevne språklig. Aktiviteter som har som formål å trene på språklige begreper innen en viss klasse/et visst tema. Treningen får et improvisatorisk lekpreget uttrykk som barna synes er gøy og veldig motiverende å delta i. (Til akkompagnement: bruk gjerne en håndtromme som du spiller spontant på. Spiller du gitar eller piano, bruk gjerne det. Dere kan også være to, og dele på rollene) (for dem som spiller selv, det står en melodilinje samt (enkle) akkorder i kompendiet, og melodiene er spilt inn på CD-en) Innledning og avslutning av samling Ledelse: Aktivitetene er rammet inn i en sang. Formål: Alle skal føle seg sett og favnet, at alle er like gode og like betydningsfulle. Elementer: Alle får, etter tur, rettet oppmerksomheten på seg selv, på en hyggelig og litt høytidelig måte. Vi går gjennom noen enkle aktiviteter som på en klar måte rammer inn "timen" slik at den lett kan kjennes igjen og tydelig skiller seg ut fra andre ting vi gjør i løpet av dagen. (Til akkompagnement: bruk gjerne en håndtromme el.a. som du spiller spontant på. Spiller du gitar eller piano, bruk gjerne det. Dere kan også være to, og dele på rollene) (for dem som spiller selv; det står en melodilinje samt (enkle) akkorder i kompendiet, og melodiene er spilt inn på CD-en) Til toppen. Kort kursbeskrivelse Hva er poenget? Fyldig kursbeskrivelse UTSKRIFT Musikklek.no  -   post@musikklek.no    -    tlf 990 31 000    -    www.musikklek.no    -    www.facebook.com/musikklek